Reklamácie prosím posielajte na email robert.pidik@gmail.com